SKC leert, verbindt en inspireert

Over ons

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.

SKC helpt jongeren in Amsterdam en Amstelveen met verschillende culturele achtergronden om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving en gelijke kansen te krijgen.

Relatief veel jongeren in de grote stad groeien op in een kansarme omgeving. Hierdoor krijgen zij vaak minder kansen dan gemiddeld om zich optimaal te ontwikkelen. De samenleving verliest een enorme kapitaalbron wanneer deze jongeren langs de zijlijn blijven staan. SKC is ervan overtuigd dat deze jongeren het in zich hebben om succesvol te zijn. Met de juiste ondersteuning doen ook zij volledig mee. SKC zet zich voor deze jongeren in door middel van verschillende projecten gericht op de sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling.


SKC bestaat officieel sinds 2005, maar heeft haar oorsprong in het nog steeds succesvolle Mentorproject dat is ontstaan in 1998. De intensieve begeleiding van basisschoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs door jonge studenten is succesvol gebleken. Ruim 25.000 jongeren hebben de afgelopen jaren actief deelgenomen aan diverse projecten van SKC. Twintig jaar na dato laten de cijfers van de Inspectie van het Onderwijs (Rapport De Staat van het Onderwijs 2018) zien dat de interventies van SKC nog steeds hard nodig zijn.

De afgelopen 20 jaar heeft SKC niets aan idealisme verloren. SKC leert, verbindt en inspireert. Duizenden jongeren leren wekelijks mee met SKC, stadsgenoten worden met elkaar verbonden en succesverhalen worden volop met elkaar gedeeld. In 20 jaar tijd is SKC uitgegroeid tot een kennis- en expertisecentrum en één van de smaakmakers op het gebied van onderwijsbegeleiding. Tot nu zijn Amsterdam en Amstelveen (en twee projecten in Almere en Utrecht) het werkveld, uitbreiding naar andere Nederlandse steden staat op stapel.

Het succes van SKC is mede te danken aan het feit dat jonge, positieve rolmodellen wekelijks verantwoordelijk zijn voor de begeleiding binnen alle projecten. Het contact van deze rolmodellen (begeleiders) met de jongeren heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en hun visie op de toekomst. Dankzij hen wordt de kennis van de deelnemers verrijkt waardoor zij in staat zijn een positieve invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Zo kunnen deze jongeren zich manifesteren tot succesvolle burgers die zich goed voelen in de huidige samenleving. Een samenleving waarin ze actief durven en willen participeren.


De sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling van jongeren vormt de basis van SKC. Alle projecten van SKC zijn gebaseerd op deze 3 pijlers die noodzakelijk zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen tot succesvolle burgers in de samenleving. Binnen het Mentorproject is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling terwijl binnen de Huiswerkbegeleiding de leerlingen op het cognitieve vlak worden ondersteund. Maar binnen alle projecten is sociaal emotionele, cognitieve en culturele ontwikkeling in meer of mindere mate aan de orde.