Rekenbuddy’s speelt in op de toegenomen vraag van leerlingen, ouders en leerkrachten naar meer ondersteuning op het gebied van rekenen.

De lesstof wordt op een creatieve manier aangeboden, waardoor de leerlingen meer plezier ervaren in het rekenen.

Als een kind om welke reden dan ook een rekenachterstand oploopt, kan dit de schoolprestaties behoorlijk in de weg zitten. Door middel van het Rekenbuddy's project bieden wij deze kinderen een extra steuntje in de rug op het gebied van rekenen. De begeleiding wordt een-op-een bij leerlingen thuis gegeven, waarbij ouders actief betrokken worden om vervolgens het kind hierin verder kunnen helpen.

Video

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van de groepen 3 t/m 8, waarbij de algemene studievaardigheden van de leerlingen worden versterkt en hun rekenachterstanden worden weggewerkt. De begeleiding duurt 20 weken. 

De rekenbuddy’s zijn stadsgenoten die rekenen in het bloed hebben en bovendien maatschappelijk betrokken zijn. Zij worden vooraf getraind in de rekenmethodes die op basisscholen gangbaar zijn.

Het programma wordt samen met de leerling en ouders gepland. Omdat het rekenen op een creatieve manier wordt aangeboden, ervaren de leerlingen meer plezier in het rekenen. Na afloop van het traject zijn de ouders in staat om de begeleiding geheel of gedeeltelijk over te nemen.

De selectie van de gezinnen vindt op school plaats. Gezinnen kunnen ook direct contact opnemen met SKC.

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Na schooltijd
Buiten de school, stadsdeel Centrum, Buiten de school, stadsdeel Noord, Buiten de school, stadsdeel Oost, Buiten de school, stadsdeel Zuid, Buiten de school, stadsdeel Zuidoost, Buiten de school, stadsdeel West, Buiten de school, stadsdeel Nieuw-west
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.