Wat zijn de tarieven van externe vakbekwame professionals en hoe bekostigen scholen deze inzet?

 

Financiering uit eigen middelen

In 2024 onderzoeken we hoe scholen ten tijde van het lerarentekort anders formeren en begroten en publiceren hier dan de bevindingen. Scholen benutten nu veelal tijdelijke subsidies en gelden die zij niet uitgeven aan loonkosten.

 

Voorwaarden en tarieven

Bij het aanmelden op andersom.amsterdam wordt aanbieders expliciet gevraagd te voldoen aan deze vier voorwaarden:

  1. De aanbieder heeft eerder in het basisonderwijs gewerkt;
  2. De aanbieder biedt één of meer activiteiten aan die bij voorkeur bijdragen aan het opvangen van het lerarentekort, werkdrukverlichting en/of onderwijsverrijking;
  3. De aanbieder bevestigt dat medewerkers van de organisatie die werken op scholen in bezit zijn van een geldig Verklaring omtrent Gedrag (VoG);
  4. De aanbieder committeert zich in Amsterdam aan de maximale uurtariefstelling van € 68,20 euro per uur die door het BBO is vastgesteld. (Lees hier de notitie van september 2023 van het BBO over de opbouw van de tarieven.)

Schooldirecteuren bepalen zelf of ze ingaan op het de geboden aanbod van een aanbieder en bijhorende prijsafspraken. Deze afspraken zijn in lijn met de bepalingen vanuit het BBO dat scholen bevoegde invalkrachten niet meer dan maximaal € 68,20 euro per uur per docent (exclusief voorbereidings- en vervoerskosten) betalen. Het team achter andersom.amsterdam kan scholen helpen bij het adviseren over de mogelijkheden.