Welke opties zijn er om de inzet van externe vakbekwame professionals te financieren? Op ons platform vind je overzichtelijk de verschillende bekostigingsmogelijkheden weergegeven.

 

Financiering uit eigen middelen

Financiering vanuit de eigen middelen van de school en/of het bestuur.

Gemeentelijke subsidies

Als schoolleider vraag je de subsidie aan bij het schoolbestuur. Daarna dient het bestuur je aanvraag in via het Onderwijsloket.
Inhoudelijke vragen over subsidies Onderwijsbeleid of specifieke vragen over het Onderwijsloket kun je stellen bij het onderwijsloket van de gemeente.

Rijkssubsidies

Naast het bekostigen van het onderwijs zelf, biedt het Rijk diverse subsidies voor het onderwijs

.

Wat is het NPO?

Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren tijdens en na Corona. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar gesteld. Dat is ongeveer 500 euro per leerling in primair onderwijs. Het ondersteunt:

  • leerlingen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes mogelijk te maken.
  • docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen.

Het NPO is gericht op:

  • de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten.
  • het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken.

Schoolscan

Met het extra geld kunnen scholen coronavertragingen aanpakken. Om in beeld te krijgen wat je leerlingen nodig hebben kun je de schoolscan doen. Dat is een probleem- en behoefte analyse die aansluit bij het kwaliteitszorgbeleid van je school of bestuur. Op basis van de behoefte van de leerling of leerlingen kies je uit een menukaart van kansrijke interventies.

Voorwaarden en tarieven

Bij het aanmelden op andersom.amsterdam wordt aanbieders expliciet gevraagd te voldoen aan deze vier voorwaarden:

  1. De aanbieder heeft eerder in het basisonderwijs gewerkt;
  2. De aanbieder biedt één of meer activiteiten aan die bij voorkeur bijdragen aan het opvangen van het lerarentekort, werkdrukverlichting en/of onderwijsverrijking;
  3. De aanbieder bevestigt dat medewerkers van de organisatie die werken op scholen in bezit zijn van een geldig Verklaring omtrent Gedrag (VoG);
  4. De aanbieder committeert zich in Amsterdam aan de maximale uurtariefstelling van € 68,20 euro per uur die door het BBO is vastgesteld. (Lees hier de notitie van september 2023 van het BBO over de opbouw van de tarieven.)

Schooldirecteuren bepalen zelf of ze ingaan op het de geboden aanbod van een aanbieder en bijhorende prijsafspraken. Deze afspraken zijn in lijn met de bepalingen vanuit het BBO dat scholen bevoegde invalkrachten niet meer dan maximaal € 68,20 euro per uur per docent (exclusief voorbereidings- en vervoerskosten) betalen. Het team achter andersom.amsterdam kan scholen helpen bij het adviseren over de mogelijkheden.