Het lerarentekort in de grote steden van Nederland blijft onverminderd hoog. De vijf grote steden hebben in 2020 een noodplan lerarentekort ontwikkeld. Hieronder de uitwerking voor Amsterdam.

 

la4

Noodplan lerarentekort Amsterdam

De gemeente, schoolbesturen en onderwijsinstellingen werken al jaren samen om het lerarentekort terug te dringen. In juni 2023 heeft onderwijswethouder Marjolein Moorman heeft de nieuwe Amsterdamse lerarenagenda 2023-2027 openbaar gemaakt.

Lees hier

 

noodplan lerarentekort amsterdam

Noodplan lerarentekort Amsterdam

Noodplan lerarentekort geeft scholen de kaders voor het omgaan met langdurige tekorten, werkdrukverlaging en een rijke schooldag.

Lees hier

 

routekaart plaatje

Routekaart lerarentekort

Voor Amsterdamse basisscholen is een routekaart gemaakt waarin mogelijke scenario's worden geschetst, de bijbehorende wet- en regelgeving staat vermeld en hoe een school dit scenario praktisch kan implementeren.

Download de routekaart

 

logo monitor

Monitor lerarentekort 

Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van het lerarentekort in het Amsterdamse primair onderwijs en de maatregelen waarmee het tekort wordt bestreden.

Download de meest recente monitor

 

asset 42x 100

A'dam Onderwijs

A'dam Onderwijs biedt ondersteuning voor scholen. Door vacatures aan te bieden en in te vullen, richten zij zich op het groeiende personeelstekort en de ontwikkeling van leerkrachten. 

Lees hier

 

liever voor de klas

Liever voor de klas

Dit project helpt zij-instromers met een goede start in het onderwijs door goede begeleiding en inspiratie. Doel is om zij-instromers te behouden voor de stad. De focus ligt op de hele keten waar je als zij-instromer mee te maken hebt. 

Lees hier

 

kleurrijk beroep

Leraar in Amsterdam - een kleurrijk beroep

Dit project biedt en realiseert loopbaanperspectief voor leraren door de passie voor het vak te behouden en de ontwikkelmogelijkheden te versterken.

Lees hier

 

logo ontwikkeldoor

Ontwikkel door

Ontwikkeldoor is een opleidingstraject voor onderwijsondersteuners, waarin zoveel mogelijk maatwerk wordt geboden, aansluitend op het niveau, de ambities en behoefte van de deelnemers. Streven is een duurzaam aanbod te ontwikkelen, wat blijvend kansen op groei en professionalisering van onderwijsondersteuners biedt.

Lees hier

 

 

ona logo

 

Onderwijs Kennisnetwerk Amsterdam (ONA)

Onderwijs Kennisnetwerk Amsterdam (ONA) is een initiatief van de gemeente, BBO en EducationLab (onderzoeksconsortium van de Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit) met als doel om samen met scholen een kennisinfrastructuur voor het Amsterdamse basisonderwijs te bouwen om het evidence-informed werken op scholen te vergroten. 

Lees hier