Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De jongeren gaan op zondag regelmatig op excursie om de opgedane kennis te ervaren.

Dit programma op zondag staat in het teken van taalbeleving en kennis van land en volk. Actief burgerschap is een voorwaarde om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De jongeren verdiepen zich wekelijks op de zondag in een vier uur durend programma in diverse thema’s, zoals; kunst en cultuur, godsdienst, geschiedenis en maatschappelijke kwesties.

Video

Een beter gebruik van taal is daarbij een belangrijke factor. Het referentiekader van de jongeren wordt breder omdat de jongeren in het Weekendstudentproject de opgedane kennis gaan ervaren. De jongeren gaan regelmatig op excursie.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen zich via hun eigen leerkracht op school aanmelden voor het project. Zij worden verdeeld in groepjes van vijf of zes leerlingen en vervolgens gekoppeld aan een vaste, enthousiaste en gedreven hbo- of universitaire student, die hen wekelijks op de eigen school begeleidt.

 

Wat moet je weten

Kunst & cultuur, Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 7, Groep 8
Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig

Kosten

Verwachte reiskosten: ov-kosten excursies eigen rekening

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.