Binnen het Mentorproject worden leerlingen sociale vaardigheden en leervaardigheden bijgebracht om zo de overgang van po naar vo succesvol en soepel te laten verlopen.

Het Mentorproject is één van de meest bekende programma van SKC. Wekelijks worden 950 leerlingen uit groep 7 en 8 begeleid, verdeeld over ruim 40 basisscholen. Uit onderzoek blijkt dat de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs een cruciale stap is in de schoolloopbaan van de leerlingen. Hoe soepeler deze overstap verloopt, hoe groter de kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Video

Het Mentorproject is een naschools programma. De selectie van de leerlingen vindt op school plaats. Leerlingen worden verdeeld in groepjes van circa vijf leerlingen. Zij worden gekoppeld aan een vaste, enthousiaste en gedreven hbo- of universitaire student.

Deze begeleider bereidt de leerlingen wekelijks ongeveer anderhalf uur op de school voor op de overstap naar het voorgezet onderwijs. De begeleider gebruikt hierbij de vernieuwde methodiek die door SKC is ontworpen en samengesteld en wordt vooraf getraind. De methode omvat tien thema's bestaande uit zes lessen per thema, gepaard gaand met excursies en/of gastsprekers, zodat de opgedane kennis actief kan worden ervaren.

 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig

Kosten

Over de aanbieder

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) gelooft in de potentie en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.