De inhuur van externe professionals kan ingezet worden op verschillende manieren. Welk scenario je als school kiest, hangt af van de uitdaging die je als school hebt. Scenario 5:
halve groepen model.

dummy image

Sports & Behaviour geeft op basisschool
De Zuiderzee bewegingsonderwijs en sociale vaardigheden.

beeldend creatief met textiel 2

SEP verrijkt op basisschool De Zuiderzee thematisch en op maat het curriculum.

Binnen dit scenario wordt een aantal dagen in de week het onderwijs (mede) vormgegeven door lessen/workshops van externe vakdocenten en partijen aan een halve groep.

Op deze dagen wordt elke klas een periode verdeeld in twee groepen, die om beurten les krijgen van een externe professional. De leerkracht geeft les aan de andere helft van de groep.

Behalve dat dit scenario voor de leerkracht werkdrukverlagend is, heeft dit scenario als bijkomend voordeel dat leerlingen een rijke schooldag hebben én bij een aantal kernvakken meer aandacht van de eigen leerkracht.

Voor aanbieders is het voordeel om les te geven aan halve groepen evident: er is meer aandacht voor ieder kind. Voor een directeur is het voordelig omdat het relatief eenvoudig is om een rooster te maken: iedere groepsleerkracht kan aangeven op welke dag(en) hij graag de externe vakdocent wil.

Ontdek ook hoe dit scenario basisschool De Zuiderzee bevalt.

 

‘Na de eerste lockdown begonnen we tijdelijk met halve klassen. Leerkrachten waren daar
zo blij mee. Het bracht me op het idee om dit ook bij de verrijking van het curriculum zo vorm te geven.'

Karin Brandenburg – directeur basisschool De Zuiderzee

 

Voorbeeldrooster scenario 5

voorbeeldrooster scenario 5