21st Century Skills, Cultuureducatie, Burgerschap

Over ons

SEP (2005) is dé organisatie voor duurzame kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs en speciaal onderwijs van Amsterdam.

SEP werkt met ruim 140 verschillende vakdocenten van de verschillende kunstdisciplines. Jaarlijks zijn wij actief op meer dan 70 scholen in Amsterdam. Onze kracht zit in het persoonlijke contact met de school en het maatwerk dat wij leveren.

De aanpak van SEP kan voor iedere school weer anders zijn. Wat past goed bij de populatie? Waar wil de school speciale aandacht aan geven? Hoe geef je aandacht aan de 21st Century Skills of burgerschapsvorming? Welke manieren zijn er om Wetenschap & Technologie te combineren met kunst? Door antwoorden te zoeken op deze vragen ontstaan kwalitatief goede programma’s die passen bij de school en zorgen voor een integrale aanpak.

De missie van SEP is dat alle kinderen in het primair onderwijs met plezier kennismaken én ervaring opdoen met het gehele spectrum van kunst en cultuur, door middel van kwalitatief hoogstaande kunst- en cultuureducatie van professionele vakdocenten.

SEP vindt kunst- en cultuureducatie van groot belang voor de algemene en persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Het geeft kinderen handvatten om te groeien, hun zelfbewustzijn te ontwikkelen, talenten te ontdekken en zich te presenteren. Ook bevordert het de waarden van de kunsten: het creatief leren denken en tegelijkertijd bouwen aan een sterke culturele basiskennis. Het is de visie van SEP dat kunst- en cultuureducatie ook bijdragen aan het verbinden van mensen en het bevorderen van het collectief bewustzijn, waarmee de sociale cohesie in de samenleving kan worden versterkt.

SEP heeft als doel zoveel mogelijk jonge Amsterdammers actief kennis te laten maken met de wereld van kunst en cultuur. Een tweede  doel is dat SEP zo goed mogelijk wil aansluiten bij de specifieke vraag van iedere school door maatwerk te leveren. Een derde doel is dat SEP de vakbekwaamheid van haar vakdocenten steeds bevordert om daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van onze projecten en het ondernemerschap van de kunstenaar.