Duurzaam ondernemen voor kinderen

Over ons

Bij Fawaka Ondernemersschool leren kinderen ondernemen met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen.

Ons doel is om álle kinderen in Nederland op een positieve manier kennis te laten maken met duurzaam ondernemen om zo hun rol als wereldburger te laten ontdekken. 

Duurzaam ondernemen?!

Ondernemen is een geweldige manier om een duurzamere samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat! Kinderen oefenen met 21e-eeuwse en burgerschapsvaardigheden zoals creatief denken, een ondernemende houding, samenwerken en oplossingen zoeken. Daarnaast behandelen onze programma’s o.a. inclusie, wereldperspectieven en mensenrechten.

Kinderen werken projectmatig binnen aansprekende thema’s zoals fairtrade chocola, duurzame mode, robotica, gezonde voeding en nog veel meer! Onze programma’s sluiten aan bij de SLO kerndoelen en worden door onze ervaren docenten gegeven waardoor ze als werkdrukverlagend worden ervaren.

Kinderen leren beter als ze zich welkom en thuis voelen. Wij zorgen ervoor dat ze zichzelf positief kunnen herkennen in ons lesmateriaal. Daarbij willen we dat in de mensen waarmee we werken (o.a. docenten, makers, bankiers, ondernemers) de volle diversiteit die Nederland rijk is terugkomt, zodat ieder kind een
herkenbaar rolmodel kan tegenkomen in onze programma’s.

Wij verzorgen een docent, de lesinhoud en materiaal.

Wij bieden 2 opties:

  • Programma-onderwijs (groep 1-8): 6 tot 12 lessen van 1,5 tot 2 uur.
  • Dagonderwijs (groep 5-8): Structureel een dag per week Fawaka programma’s aan één groep. Dit kan voor minimaal drie maanden tot maximaal een
    volledig schooljaar.