Het doel van een TaalTrip is de woordenschat van kinderen te vergroten en hun blik op de wereld te verbreden; twee zaken die belangrijk zijn voor begrijpend lezen.

Je kunt uit een boek leren dat de zee een grote plas water is. Maar toch: wéten wat de zee is, doe je pas als je met je voeten in de branding staat. Je zal de betekenis dan nooit meer vergeten. En het gevoel dat erbij hoort evenmin. Vanuit die gedachte organiseert JINC TaalTrips naar bijzondere plekken als de Waterleidingduinen in Kennemerland, de Amsterdamse binnenstad en Schiphol.

Video

TaalTrips vergroten de woordenschat van kinderen en verbreden hun blik op de wereld. Tijdens een TaalTrip focussen we op bepaalde thema’s, zoals de natuur, de scheepvaart of het vliegveld. Meestal zijn deze onderwerpen goed in te passen bij wereldoriëntatielessen.

JINC neemt de organisatie op zich, maar docenten spelen wel een belangrijke rol: voorafgaand aan de trip moeten de leerlingen zich voorbereiden, bijvoorbeeld door naar een filmpje over het onderwerp te kijken en te praten over wat ze al weten van het onderwerp.

Op de dag zelf is er begeleiding nodig vanuit school, al hoeft dit niet per se de docent te zijn; het mag ook gaan om een ouder of assistent. Terug in de klas gaan de leerlingen nog twee werken verder aan de slag met het thema aan de hand van lesmateriaal van JINC. Ze oefenen de woorden met behulp van teksten en spelletjes over het onderwerp.Het project past binnen de taallessen. Het voorbereiden, uitvoeren en reflecteren neemt ongeveer zeven uur in beslag.

 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 5, Groep 6
Tijdens schooltijd
Buiten de school, stadsdeel Centrum, Buiten de school, stadsdeel Noord, Buiten de school, stadsdeel Oost, Buiten de school, stadsdeel Zuid, Buiten de school, stadsdeel Zuidoost, Buiten de school, stadsdeel West, Buiten de school, stadsdeel Nieuw-west
Tijdsduur: Dagdeel
Eenmalig
Assistent
Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 34, 39, 40, 43, 55, 56

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

JINC zorgt dat leerlingen uit wijken met veel sociaaleconomische achterstand meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. Dit doen we door hen onder te dompelen in de praktijk.