Met een maatwerkprogramma van De Schoolschrijver kan je geheel naar eigen wens een programma voor jouw school samenstellen.

Een Schoolschrijver komt in de klas om het taalplezier van de leerlingen te vergroten. Binnen het maatwerkprogramma kan een Schoolschrijver worden geboekt voor programma’s met een korte of langere looptijd, onder schooltijd, naschools, in de weekenden of in de vakanties, afhankelijk van de vraag en het doel.

Voorbeelden:

Leerlingen van OBS De Globe in Osdorp kregen in najaar 2021 van de herfstvakantie tot de kerstvakantie na schooltijd een echte Schoolschrijver in de klas. Schoolschrijvers Barbara Scholten en Marcel van Driel bezochten elk twee groepen en werkten samen met de leerlingen aan leesplezier en creatief schrijven.

Op Kindercampus Zuidas kwamen in voorjaar 2021 Schoolschrijvers Lydia Rood en Enne Koens gedurende 10 weken in de klas bij in totaal 9 groepen. Leerkrachten volgden daarnaast een De Schoolschrijver-Academie om inspiratie op te doen om hun taalonderwijs creatiever te maken.

Uniek aan maatwerk van De Schoolschrijver is de afstemming van het programma aan de wensen van de school en de aanwezigheid van een echte kinderboekenschrijver in de klas.

Wat moet je weten

Kunst & cultuur, Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens pauzes, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Leerkracht
Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 54, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

Stichting De Schoolschrijver biedt lesprogramma’s (groep 3-8) en deskundigheidstrainingen rond lezen en schrijven.

Marianne Bastianen & Rosan Limburg

020-8463069

Bezoek website