Bij het thema 'ik, jij & wij' doen de leerlingen in groepsverband onderzoek naar de cultuur van (een van) hun klasgenoten.

Cultuur kan een heel vaag begrip zijn. Wat betekent het precies? Is het eten van hutspot ook cultuur? Hoort geloof ook bij cultuur of is dat weer wat anders? Wat voor cultuur heb je zelf? En je klasgenoot? Zijn die culturen verschillend of lijken ze op elkaar? Dit zijn allemaal vragen die aan bod komen binnen het programma 'Ik, jij & wij'.

Algemeen doel van dit programma is het intercultureel bewustzijn van de leerlingen bevorderen: de leerlingen nemen kennis van de verschillende dimensies van cultuur, herkennen de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse culturen die tijdens het programma aan bod komen en worden zich zowel bewust van de eigen cultuur als die van hun klasgenoten. 

De lessenreeks wordt feestelijk afgesloten met een informatiemarkt in de klas. De leerlingen verzorgen zelf een kraampje met hun bevindingen. Hierbij is veel ruimte voor creativiteit! Ieder groepje presenteert de cultuur waar zij onderzoek naar hebben gedaan. Zo leren de kinderen met, van en over elkaar en wordt er een basis gelegd voor wederzijds begrip. 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Kunst & cultuur
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 38, 54, 56

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: vanaf €49,50 euro per uur 0% btw

Over de aanbieder

Met Saga hebben de leerlingen een (half) schooljaar lang een vaste professional die thematische lessen verzorgt vanuit O&OL en/of ondersteuning kan bieden bij o.a. taal, rekenen en zorgleerlingen.