een gestructureerde aanpak voor Wereldburgerschap

Over ons

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om ‘burgerschap’ invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’.

Thema’s als inclusie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en wereldperspectieven zijn hierbij het uitgangspunt. De aanpak sluit mede aan bij de nieuwe wetgeving rondom burgerschapsonderwijs, bij verwachte
veranderingen in het onderwijscurriculum en bij internationale afspraken zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Startpunt is het in kaart brengen wat de school al doet, wat de school verder wil ontwikkelen en hoe dit alles onder andere past bij de nieuwe wettelijke kaders. Zo ontstaat er draagvlak en leiderschap, en krijgt de verankering van Wereldburgerschap vorm in lijn met de identiteit van de school. We ondersteunen door middel van complete
adviestrajecten en korte interventies.