Over ons

Ondernemerscoöperatie Oranje Energie is opgericht om van de 'ieder voor zich ad hoc fase' naar de 'samen vooruit'- versnellingsfase van de energietransitie te gaan.

Wij zijn een onafhankelijke, sociale onderneming met vele partners. Met het doel Amsterdam, Nederland en de wereld (in die volgorde) op schone, veilige en eerlijke energie te krijgen. Ondernemers bundelen krachten! Oranje Energie is 2017 door ondernemende mensen opgericht die sinds 2001 actief waren om Amsterdam op schone energie te krijgen.

Het is structureel te warm op de wereld, een soort koorts, dus zien we uitdroging en bosbranden. Dit leidt onder andere tot mislukte oogsten waardoor mensen naar de steden trekken, wat leidt tot spanningen en zo tot een toenemend aantal (klimaat)vluchtelingen. Door de met ruim 1 graad Celsius gestegen gemiddelde temperatuur van de wereld, is er meer verdampt water in de lucht waardoor we heviger buien en overstromingen zien. 

Het goede nieuws: we hoeven de komende generaties niet met de gevolgen van de opwarming van de wereld op te zadelen. De oplossing is voor handen! Schone energie. Geen CO2 uitstoot meer die de deken om de aarde nog dikker maakt. Zo simpel is het. En Amsterdammers wijzen de weg. 

Oranje Energie ontwikkelde door bundeling van talenten en ervaring in Amsterdamse gemeenschappen een radicaal, scherp gesneden plan voor de transitie naar schone energie. Kinderen van 12 jaar zijn erg gemotiveerd om actie te ondernemen voor positieve verandering. Leerlingen van 10 scholen worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten om een ​​energieproject in hun gemeenschap te realiseren. 

Oranje Energie bouwde mee aan een sterk netwerk van 14 energiecoöperaties en 300 koplopers in heel Amsterdam. De 150 energieontbijten die de afgelopen 8 jaar zijn georganiseerd, hebben geresulteerd in een sterke coalitie van 1500 mensen. Werken aan het doel Amsterdam Koploper Schone Energie in 2025 . Dit zogenaamde gedistribueerde netwerk komt in een nieuwe fase. Een fase van het verspreiden van onze ervaringen. Een nieuwe aanpak is getest: scholieren, verlangend naar actie, nemen het voortouw in evenwichtige, veilige gemeenschappen rond hun school door het uitvoeren van schone energieprojecten. 

Verdere uitleg
Op de Geert Groote School hebben we een methode ontwikkeld om een ​​energieproject uit te werken binnen de Donut Economy theorie van Kate Raworth: 20 lessen voor 12-jarige kinderen. Onze Donut Dag.

Drie jaar op rij hebben we rondom deze lessen een energie-explosie meegemaakt. De kinderen, hun ouders, grootouders en de organisaties in de gemeenschap bieden allemaal heel gretig hun talenten en expertise aan voor een bloeiende planeet. Met hulp van Cloverleaf gaan we deze aanpak verspreiden onder 10 Amsterdamse gemeenschappen. En deel de ervaring. 

Zo pakken we de volgende uitdagingen aan: bij elk nieuw project bieden we één dag in de week een inspirerend alternatief en verkleinen zo het lerarentekort; de kwaliteit van het onderwijs verbetert, doordat we de kinderen verbinden met de gemeenschap buiten de school; de gemeenschapsleden delen hun expertise en bieden een veilige omgeving voor de kinderen in de buurt; de kinderen koppelen hun talent aan een urgent probleem dat de gemeenschap wil aanpakken, een kwestie die verband houdt met Donut Economy. Met elke Donut-dag leven er meer levende wezens in het zoete deel van de Donut.