De leerlingenraad is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Het is een uitgelezen kans om de leerlingen in het klein te laten zien hoe democratie werkt. 

De leerlingen volgen eerst een paar lessen uit de serie Burgerschap. Hierin leren ze wat democratie is en wat de rol van de burger is in onze samenleving. Ze oefenen met discussiƫren, overleggen, presenteren. Ze leren omgaan met ander meningen en moeten proberen om consensus te vinden. Daarna gaan ze onderzoeken wat zij als leerlingenraad en vertegenwoordigers van de school, voor hun eigen school en buurt kunnen betekenen.

Begrippen:
Democratie, burgerschap, vaardigheden, grondwet, stemrecht, samenleving, rechten, meerderheid, respect, draagvlak, planning, consensus.

Vaardigheden:
Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren.

Duur: 
4, 6, 8 of 12 lessen van 60 minuten

Structuur:
Onze lessen en projecten zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Prijsinformatie:
De prijzen van onze lessenseries en projecten zijn afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de lessenserie (keuze uit 4, 6, 8, 10 of 12 lessen) of projecttype. Zo komen wij bij groepen van groter dan 12 kinderen met twee docenten en hebben we voor sommige lessenseries meer materialen nodig.

Junior Campus rekent voor een docent, afhankelijk van ervaring en beschikbaarheid, maximaal de binnen Amsterdam afgesproken prijs van 65 euro per uur. Hiernaast rekenen wij aanvullen kosten die betrekking hebben op de gebruikte lesmethode, materialen, reiskosten, omvang en tijdsduur van de opdracht.

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Een volledig overzicht van onze lessenseries en projecten kunt u vinden op https://juniorcampus.nl/lessen-en-projecten/