De leerlingen verdiepen zich verder in het thema door online informatie op te zoeken. Tot slot komen de leerlingen zelf in actie door een preventieposter te maken tegen cyberpesten. Hiervoor gebruiken ze een speciale poster-app.

Apps en technologie
App: Canva

Leerdoelen digitale geletterdheid

  • Mediawijsheid: actief inzetten van media
  • ICT-basisvaardigheden: creëren van media
  • Informatievaardigheden: zoekstrategieën bepalen en presenteren

Informatie lessen

  • Deze les is onderdeel van een lessenreeks van 49 lessen voor groep 1/2 tot en met 8;
  • De vakdocent kan ingehuurd worden voor één les of een dag in de week met meerdere lessen en/of meerdere groepen;
  • Als je de hele leerlijn digitale geletterdheid afneemt, komt er een half jaar lang iedere week een vakdocent langs om een dag les te geven. Na dat half jaar zijn alle klassen digitaal geletterd!
  • Natuurlijk kunnen we ook een themaweek verzorgen, waarin alle groepen les krijgen van meerdere vakdocenten.

Zie https://mediawegwijs.nl/sbo-lessen/ voor alle 49 lessen.