Hoe zorgt een Amsterdamse schooldirecteur er anno 2023 voor dat alle leerlingen goed en inspirerend onderwijs krijgen? Jan van Aert, directeur van Brede School Fiep Westendorp, vertelt hoe hij dit aanpakt.

dummy image

Over Jan – en Sint Jan de Doper
'Ik ben in 1981 op deze school begonnen als leraar, en zit hier dus nu al 41 jaar! In 1999 ben ik directeur geworden, daarvoor stond ik dus voor de klas – ik heb de groepen 3 t/m 8 allemaal wel eens onder mijn hoede gehad. De school heeft heel lang Sint Jan de Doper geheten. Met de komst van onze nieuwbouw was het tijd voor een nieuwe naam voor de school Sinds 2012 heten we Brede School  Fiep Westendorp. We zijjn in tien jaar tijd gegroeid van 180 naar 400 leerlingen.'

Lerarentekort
'Daar heb ik als directeur lange tijd geen last van gehad. Tot ongeveer drie jaar geleden. Toen is het gaan veranderen. Ik ben daar meteen in gesprongen. Ik heb veel werk gemaakt van het aantrekken van zij-instromers op mijn school. Ik bood het schoolbureau aan om hun crash courses bij mij op school te organiseren. Daar zitten vrijwel altijd kanjers tussen – en die probeerde ik dan op die manier mijn school in te lokken. Ik heb geen groot verloop op deze school en mensen werken hier met plezier. Maar toch vertrekken er met enige regelmaat mensen. Pas weer drie, ze konden een fijne woning buiten Amsterdam krijgen. Ja, dat begrijp ik wel.'

 

‘Gaten in mijn rooster vul ik met vakdocenten via andersom.amsterdam’

Jan van Aert - directeur van Brede School Fiep Westendorp

 

Een verantwoorde bezetting
'Binnen deze school zijn er 17 groepen. Ik moet dus 17 x 5 dagen, 85 lesdagen dus, zorgen voor bekwaam personeel voor de klas. Zeven dagen staan er nu (nog) onbevoegde leerkrachten voor de klas. Daartussen zitten twee LIO-ers in de laatste fase van hun afstuderen. Zij  liepen hier vorig jaar al stage, en krijgen ondersteuning uit mijn team van een paar oude rotten in het vak. Deze talentvolle bijna gediplomeerden probeer ik in huis te houden. Ook een zeer ervaren klassenassistent draait nu geregeld eigen uren. De kinderen krijgen dus gewoon het onderwijs dat hen toekomt. Het is beslist geen dagopvang!'

Succesfactoren
'Mijn ervaren leerkrachten rooster ik enkele uren per week vrij zodat ze ook daadwerkelijk tijd hebben om hun jonge collega’s te ondersteunen. De gaten die vervolgens overblijven in mijn rooster, dicht ik met inzet van mensen via Cultura via andersom.amsterdam. Echt prima, want we werkten al heel lang met ze samen. Al jaren verzorgen ze ons buitenschoolse aanbod. Ik weet dat ik op ze kan vertrouwen, ze houden zich altijd aan gemaakte afspraken. Het komend jaar begeleidt Cultura onze leerlingenraad en zullen ze ook – voor het eerst dit jaar – de lessen muziek en dans voor onze vijf kleutergroepen verzorgen. Ja, op de kleutergroepen heb ik tot aan de kerst wel enkele vacatures. 

Die zijn moeilijk te vervullen. De kleutergroepen zijn niet populair. Dus voor nu los ik het voorlopig op deze manier op. Maar wel liefst telkens met dezelfde mensen. Kleuters zijn erg gehecht aan iedere keer weer hetzelfde vertrouwde gezicht.'

Ervaring met externen
'Het staat of valt met de persoon die je voor de klas zet. Vaak genoeg zijn het mensen die veel ervaring hebben met het werken met jonge kinderen. Ook in groep 4 heb ik overigens nog wat vacatures, en ook dat gaat Cultura voor ons opvullen. Ze verzorgen nu het onderwijs in Wetenschap & Techniek in twee groepen. Daar gebruiken ze de methodes van onze school voor, en dat gaat goed. Ik ben tevreden.'

Naar huis als het niet anders kan
'Een groep zonder leraar opdelen over andere klassen? Nee, dat doe ik hier niet. Het veroorzaakt te veel onrust in de andere klassen. Ik moet er ook voor waken dat mijn mensen overbelast raken. Het komt dus wel eens voor dat ik niet anders kan, dan een klas  kinderen naar huis te sturen. Ik spoor ouders aan om elkaar meer op te zoeken, hun netwerk uit te breiden. Dan is het allemaal wat makkelijker om elkaars kinderen op te vangen. Dit zal in de toekomst wel vaker gaan gebeuren.'