In de cursus Waterwereld gaan de leerlingen aan de slag met allerlei verschillende activiteiten die met water te maken hebben.

Gestart wordt met het ophalen van de kennis over water. Wat kunnen leerlingen allemaal bedenken bij water? Zijn er nog dingen die ze willen weten over water?

De kinderen leren over de kracht van water, hoe een duikbootje werkt en hoe je de beste bellenblaas maakt. Ook leren ze hoe ze water kunnen zuiveren en hoe een aquaduct werkt.

In de lessen is veel aandacht voor het voorspellen en het ontwerpen. Ze moeten ontwerpen en alle voorspellingen en uitkomsten bijhouden in hun eigen Junior Campus logboekje.

Begrippen:

Zinken en drijven, hoog en laag, aquaduct, licht en zwaar, hoog en laag, vorm.

Vaardigheden:
Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, presenteren, kritisch denken, vastleggen, verklaren.

Duur: 
4, 8, 6 of 12 lessen van 60 minuten

Structuur:
Onze lessen en projecten zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Prijsinformatie:
De prijzen van onze lessenseries en projecten zijn afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de lessenserie (keuze uit 4, 6, 8, 10 of 12 lessen) of projecttype. Zo komen wij bij groepen van groter dan 12 kinderen met twee docenten en hebben we voor sommige lessenseries meer materialen nodig.

Junior Campus rekent voor een docent, afhankelijk van ervaring en beschikbaarheid, maximaal de binnen Amsterdam afgesproken prijs van 65 euro per uur. Hiernaast rekenen wij aanvullen kosten die betrekking hebben op de gebruikte lesmethode, materialen, reiskosten, omvang en tijdsduur van de opdracht.

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Een volledig overzicht van onze lessenseries en projecten kunt u vinden op https://juniorcampus.nl/lessen-en-projecten/

Wat moet je weten

Natuur & milieu, Wetenschap & techniek
Groep 3, Groep 4, Groep 5
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 42, 44, 45, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: Junior Campus rekent voor een docent, afhankelijk van ervaring en beschikbaarheid, maximaal de binnen Amsterdam afgesproken prijs van 65 euro per uur. Omdat bij Junior Campus de procesbegeleiding voorop staat komen wij bij groepen groter dan 12 kinderen met 2 docenten. Hiernaast rekenen wij aanvullen kosten die betrekking hebben op de gebruikte lesmethode, materialen, reiskosten, omvang en tijdsduur van de opdracht.
Verwachte materiaalkosten: Junior Campus verzorgd alle materialen die benodigd zijn voor de lessen, de kosten hiervan variëren met het aantal kinderen en het aantal lessen en worden verder gespecificeerd in de offerte.

Over de aanbieder

Junior Campus verzorgd lessenprogramma’s op basisscholen rondom actuele thema’s zoals W&T, Burgerschap, Growth mindset en Wereldoriëntatie.