Meerdaagse programma’s Digitale Geletterdheid voor groep 3-8, gebaseerd op de aanbodsdoelen. Aanwezigheid groepsleerkracht niet nodig.

Het programma

In het zes- tot achtdaagse programma voor groep 8 gaan we stevig aan de slag met Social Media: wat doet het perfecte beeld dat wordt geschept met je en hoe ga je om met de verleiding die wordt aangeboden? Ook bespreken we hoe online media kunnen bijdragen aan polarisatie en wat leerlingen hier zelf aan kunnen doen om dit te voorkomen. Leerlingen werken in dit programma aan een langdurig project rondom een zelfgekozen onderwerp, waarbij zij eerder opgedane ICT en informatievaardigheden moeten toepassen in een werkstuk. Vanuit programmeren consolideren we de opgedane kennis in dit project waarbij leerlingen veel vrijheid krijgen om hun creativiteit optimaal te gebruiken. Dit programma dekt de huidige aanbodsdoelen vanuit de inhoudslijn digitale geletterdheid van het SLO. 

Ons programma is uitermate geschikt voor het vervullen van een tijdelijke vacature, door in verschillende groepen achtereenvolgend de meerdaagse programma’s aan te bieden. Data in overleg met de school. Aangeboden door gekwalificeerde vakleerkrachten en ondersteuners uit de IT. 

Benodigdheden
De school verzorgt een lokaal met digibord, Wifi en laptops/Chromebooks voor alle leerlingen. Onze vakleerkrachten verzorgen de rest. De groepsleerkracht hoeft dus zelf niet in de klas aanwezig te zijn. Dit mag natuurlijk wel.

Wat moet je weten

Media & digitale geletterdheid, Wetenschap & techniek
Groep 7
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Hele dag
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Eenmalig
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 37, 42, 44, 45, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: € 475 per dag (lestijd en voorbereidingstijd) voor de vakleerkracht. Indien er geen leerkracht aanwezig is in de klas, dan nemen wij een ondersteuner mee à € 100,-.
Verwachte materiaalkosten: Wij nemen de materialen zelf mee, kosten zijn bij de prijs inbegrepen.
Verwachte reiskosten: 0,21 per km

Over de aanbieder

De Programmeerschool is dé partner voor scholen als het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden in het basisonderwijs.