De passend onderwijsondersteuner zet zich in voor kinderen die extra aandacht/uitleg nodig hebben in specifieke onderdelen.

Dit alles heeft twee doelen:

1. Het verlichten van de werkdruk van de leerkracht (en IB-er). Dit doen we door het bieden van de zorg aan kinderen die extra aandacht/uitleg nodig hebben in overleg met IB-er en leerkracht. De administratieve vastlegging hiervan wordt door de ondersteuner bijgehouden.

2. Het ondersteunen van de zorgstructuur van de school en zorgen voor oprimaliseren van de OPP's van zorgleerlingen. 

 

 

 

De verlengde instructie valt ook onder de werkzaamheden vna d epassend onderwijsondersteuner. Hierdoor heeft de leerkracht meer aandacht voor de overige kinderen.

De ondersteuner is bekwaam om een deel van het lesprogramma over te nemen. Hierdoor kan de leerkracht zich concentreren op andere werkzaamheden. Onze passend onderwijsondersteuners worden intern getraind en wegwijs gemaakt in Parnassys.

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Hele dag
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: vanaf €49,50 per uur, btw vrij

Over de aanbieder

Met Saga hebben de leerlingen een (half) schooljaar lang een vaste professional die thematische lessen verzorgt vanuit O&OL en/of ondersteuning kan bieden bij o.a. taal, rekenen en zorgleerlingen.