Leerlingen maken kennis met film als medium waarmee je verhalen verbeeldt. In 5 interactieve lessen leren ze over geluid en beeld, tijd en beweging en het verhaal in film.

Wat is film nu eigenlijk? 

De leerlingen van de onderbouw gaan film beleven, nader onderzoeken en op basis daarvan zelf creëren. Ze kunnen individueel of in groepsverband aan de opdrachten werken.Per les wordt er aan een verschillende

Anoeska Huige