Voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij taal en rekenen biedt Lyceo een vakinhoudelijk programma.

Het doel is om in een korte periode taal- en/of rekenvaardigheden te versterken. Leerlingen krijgen begeleiding in kleine groepjes en werken aan onderdelen waar zij extra ondersteuning bij kunnen gebruiken. Daarbij is ook aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen van elke leerling. Door onze ondersteuning kunnen uw leerkrachten zich richten op de nieuwe stof. Zo blijft de kwaliteit van het onderwijs op uw school gewaarborgd.

Het programma

We werken met groepjes van maximaal 5 leerlingen, die door u als school zijn ingedeeld op vergelijkbaar niveau. Als school kiest u een specifiek onderdeel dat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling of breuken. Door de kleine groepen kunnen we voldoende persoonlijke ondersteuning bieden. De begeleiding beslaat 10 klokuren, die verdeeld zijn over 8 lessen tijdens of na schooltijd. 

Lesmateriaal

Tijdens de begeleiding werken de leerlingen met eigen lesmateriaal, ontwikkeld in samenwerking met professionals. In de materialen staan verschillende opdrachten over specifieke onderwerpen. Het inhoudelijke programma wisselen we af met energizers, om de motivatie en concentratie erin te houden.

Leesmotivatie

Naast de reken- en taalonderdelen, besteden we ook aandacht aan de leesmotivatie van uw leerlingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de motivatie en leesvaardigheid onder Nederlandse leerlingen daalt. In navolging van het advies van de Onderwijsraad hebben we daarom het concept close reading opgenomen in ons programma. Hierbij wordt de tijd genomen om verschillende uitdagende teksten aandachtig en in detail te lezen.

Wat moet je weten

Ondersteuning
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33

Kosten

Prijsvorm: Per groep, per programma
Totaalprijs: €245 per leerling, minimale afname: 10 leerlingen

Over de aanbieder

Lyceo helpt leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben. Aandacht voor het leren zelf.