Over ons

Bij Noordje maken kinderen en jongeren van 6-16 jaar kennis met kunst en cultuur en ontwikkelen ze hun creativiteit, om hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te vergroten, en te leren samenwerken.

Noordje gebruikt kunst en cultuur als basis om de taalvaardigheid te verbeteren. Hiermee vergroten zij hun kansen om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Noordje richt zich met name op de kinderen en jongeren die van huis niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen, en die vanuit hun achtergrond vaak een taal- en leerachterstand hebben.

Zien Doen Laten Zien

Noordjes adagium is Zien Doen Laten Zien. Deze werkwijze beweegt sinds 2007 als een rode draad door al haar activiteiten.
Geïnspireerd worden door een kunstdocent of schrijver aan de hand van voorbeelden uit de beeldende kunst of de wereld van taal opent het creatieve luikje bij kinderen en jongeren en laat mogelijkheden zien en verbreedt hun horizon (Zien).
Het vervolgens zelf aan de slag gaan onder begeleiding van en in samenwerking met een inspirerende professional tilt kinderen en jongeren naar een hoger niveau en daagt ze uit hun talent te gebruiken (Doen).
Het presenteren van het eigen werk in welk vorm ook draagt bij aan de ontwikkeling op gebied van zelfvertrouwen en maakt niet alleen de jonge maker maar ook zijn of haar omgeving trots (Laten Zien).

Organisatie

Noordje is overal! In de wijk, op school, in het museum, op festivals, in de natuur of in de speeltuin! Vanuit Noordjes Kantoortje in Kazerne Z worden in heel Amsterdam Noord kunst- en taalprojecten voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar georganiseerd.