Over ons

Aslan Muziekcentrum verzorgt muziek-, dans- en theateronderwijs op onze eigen locaties, scholen en in de wijken.

Onze passie is om zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen en jongeren hun talent te laten ontdekken, ongeacht afkomst of inkomen. We zijn er voor alle kinderen en in het bijzonder voor kinderen die niet vanzelfsprekend met cultuuronderwijs in aanraking komen. 

Met een veelzijdig scholenprogramma bieden we kinderen de mogelijkheid om hun creatieve talent te ontdekken en te ontwikkelen. Op meer dan 45 Amsterdamse basisscholen zijn we actief met een doorlopende leerlijn muziek, dans en theater en verzorgen we korte projecten. De lesprogramma‚Äôs zijn toegankelijk en direct te gebruiken, aangepast op de behoeften van de leerlingen, de school en de eigen invulling van de groepsleerkrachten. Jaarlijks bereiken we meer dan 14.000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, zowel onder- als naschools.

Kenmerkend aan ons scholenprogramma is dat ze intercultureel zijn, met muziek, dans en theater uit verschillende culturen en een koppeling hebben met vakoverstijgend onderwijs (taal, rekenen). Daarnaast is er veel aandacht voor talentontwikkeling. Tevens coachen we groepsleerkrachten in het verzorgen van het kunstonderwijs, met tal van leermiddelen die wij zelf ontwikkelen, zoals een digitale doorlopende leerlijn en muzieklessen in combinatie met taal en rekenen.