Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het programma geldt tot en met einde schooljaar 2024-2025.

 

dummy image

NPO-regeling verlengd

Het geld uit het programma kan worden ingezet tot en met schooljaar 2024-2025. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten.
Het is daarbij van belang dat scholen duidelijk verantwoorden in hun jaarverslag welke bewezen effectieve maatregelen zij hebben genomen. Hoeveel tijd en ruimte hiervoor nodig is, verschilt per school.

 

Wat is het NPO?

Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren tijdens en na Corona. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. Dat is ongeveer 500 euro per leerling in primair onderwijs. Het ondersteunt:

  • leerlingen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes mogelijk te maken.
  • docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen.

Het NPO is gericht op:

  • de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten.
  • het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken.

 

Schoolscan

Met het extra geld kunnen scholen coronavertragingen aanpakken. Om in beeld te krijgen wat je leerlingen nodig hebben kun je de schoolscan doen. Dat is een probleem- en behoefte analyse die aansluit bij het kwaliteitszorgbeleid van je school of bestuur. Op basis van de behoefte van de leerling of leerlingen kies je uit een menukaart van kansrijke interventies.

 

dummy image

Menukaart & stappenplan

De menukaart van kansrijke interventies geeft niet alleen informatie over de bewezen effectieve interventies waaruit je kunt kiezen, maar ook hoe je de menukaart kunt gebruiken en hoe je de interventies kunt toepassen. Naast het effect en het bewijs en meer informatie over monitoring en verantwoording. Lees alles rustig na in het te downloaden Stappenplan.

 

Kwaliteitskaarten voor schoolleiders

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft 10 praktische kwaliteitskaarten ontwikkeld voor schoolleiders voor de inzet van NPO-gelden, met financiering en ondersteuning van het ministerie van OCW. Lees hier