De PO-raad, onderwijsvakbonden en kabinet sloten in 2018 het 'Werkdrukakkoord'. Er is extra geld beschikbaar voor één specifiek doel: het terugdringen van werkdruk in het primair onderwijs. De samenvatting in 5 tips.

 

Tip 1: Ga met elkaar in gesprek

Werkdruk kan verschillende oorzaken hebben en wordt door iedereen anders ervaren Beoordeel daarom elke situatie apart en ga met elkaar in gesprek over de signalen van werkdruk op school.

Tip 2: Zorg voor duurzame inzetbaarheid

In verschillende levensfases zijn er verschillende oorzaken van werkdruk. Door jezelf en medewerkers beter toe te rusten voor huidige en toekomstige taken, ervaar je minder werkdruk. Dat vergroot duurzame inzetbaarheid. Hierover zijn afspraken gemaakt in de CAO van het primair onderwijs.

Tip 3: Sociale steun

Steun van leidinggevende(n) en collega’s helpt. Maar ook ruimte om zelf taken in te plannen en de mogelijkheid om te professionaliseren.

Tip 4: Slimmer werken met ICT

Ook kun je ICT inzetten om iets te doen aan de werkdruk op school. Lees dan het PO-raad dossier Werkdruk op samenslimmerpo.nl.

Tip 5: Aan de slag met het werkdrukakkoord

Gebruik de gespreksleidraad Aan de slag met het werkdrukakkoord. Hierin staan gesprekken beschreven over werkdruk en over het proces om werkdruk te verlagen.

Of download de hand-out Aan de slag met werkdruk voor een concreet stappenplan.

po raad Lees uitgebreid verder op de website van de PO-raad.