Over het ontwikkelen van een schoolvisie zijn boekenkasten volgeschreven. Jij als schoolleider bent niet voor niets schoolleider. Gezond verstand (en een paar tips) helpen je op weg.

 

 

Tip 1: Blijf dicht bij huis
Wat voor type schoolleider ben jij? Hoe is jouw team samengesteld? Wat zijn de huidige uitgangspunten van de school? Er ligt waarschijnlijk al heel veel vast. Het komt zelden voor dat er een ‘nieuwe visie’ totaal nieuw is. Bekijk eerst eens vanuit welke bril jij leiding geeft. Vanuit welke paradigma’s kijk je naar je collega’s? Het CPS heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven.

Tip 2: Houd het zo klein mogelijk
Begin met een visie op een deelonderwerp, bijvoorbeeld werkdrukverlaging (zie tips). Of een visie op de inzet van externen in tijden van lerarentekort (zie tips). De visie op anders omgaan met onderwijstijd en brede talent ontwikkeling kan in een volgende fase ontwikkeld worden.

Tip 3: Hak het proces in behapbare brokken
Maak een teamlid verantwoordelijk voor een pijler!
De visie is de met het team bepaalde en neergeschreven richting waarin jullie met de school naar toe willen. Het concept bepaalt hoe je dat in de praktijk gaat aanpakken: uit welke pijlers bestaat het onderwijsconcept: welke stappen moeten er genomen worden om ook daadwerkelijk de visie te realiseren.

Tip 4: Vergeet de leerling niet
Nou ja zeg... natuurlijk niet! Daar doen we het voor! Beschrijf concreet wat dit onderwijsconcept op een deelonderwerp of een geheel nieuwe onderwijsvisie de leerling gaat opleveren aan voordelen. Als die er niet (voldoende) zijn … doe het niet of doe het anders!

Tip 5: Wees ‘smart’

Natuurlijk ben je slim, maar wees ook ‘smart’: stel specifieke doelen, die je kunt meten, waar iedereen in je team achter kan staan (de a van acceptabel) en die bovenal realistisch zijn en tijdgebonden. Doelen die dus haalbaar zijn binnen een deadline en die in tijd goed te overzien zijn (bijvoorbeeld binnen een schooljaar). 

 

 

dummy image

 

 

 

boek po

 

Tip +1: Lees en leer
Deze 5 publicaties zijn de tijdsinvestering meer dan waard!

  1. En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen. Eva Naaikes, Martin Bootsma; 2018.
  2. Basismodellen voor curriculumontwikkeling in het po van SLO, augustus 2021.
  3. Leerdoelen en succescriteria in het primair onderwijs van SLO, januari 2022.
  4. De schoolstarterskit van VBS en bureau Common Grounds
  5. Leidinggeven aan visieontwikkeling op school van CPS, 2015