Hoe zet je externe professionals succesvol in? Deze 10 tips zijn gedestilleerd uit de 'Lesson Learned' van 31 schooldirecteuren,
55 aanbieders van lesprogramma's en de schooladviseurs van andersom.amsterdam.

 

Tip 1

Maak samen met het team en de MR de keus voor een oplossing aan de hand van de routekaart.

 

Tip 2

Kies een domein uit het curriculum waar je meer aandacht aan wilt schenken (en wissel af).

 

Tip 3

Kies een oplossing die past bij de school en het doel zoals:

  • werkdrukverlaging
  • klassen verkleinen
  • leervertraging oplossen
  • formatie aanvullen in verband met lerarentekort
  • brede talentontwikkeling leerlingen stimuleren
  • rijke schooldag bewerkstellingen

 

Tip 4

Maak kleine stapjes (bijvoorbeeld door inzet tijdens het jaar op te schalen per bouw).

 

Tip 5

Zet externen planmatig en structureel in. Minimaal ‘van vakantie tot vakantie’.

 

Tip 6

Besteed (veel) aandacht aan de intake met de externe professional.

 

Tip 7

Wees duidelijk naar de groep: deze juf of meester is nu even jullie leerkracht.

 

Tip 8

Zorg voor een warme overdracht van de groep aan de externe professional.

 

Tip 9

Geef de externe professional de ruimte en het vertrouwen in het belang van de groepsdynamiek.

 

Tip 10

Vraag advies aan de schoolbegeleiders van het projectteam van andersom.amsterdam.