De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW 10 praktische kwaliteitskaarten ontwikkeld om schoolleiders handvatten te geven voor de besteden van NPO-gelden. U kunt ze hieronder downloaden.

 

 

  1. Hoe geef ik het goede voorbeeld als lerende schoolleider en meer?

  2. Hoe zorg ik dat ik als schoolleider mijn werk steeds beter doe (zonder stress en werkdruk)?

  3. Hoe stuur ik als schoolleider de goede kant op met de NPO-onderwijsinterventies?

  4. Hoe kom ik tot een effectief Plan van Aanpak tot onderwijsverbetering en ook nog draagvlak daarvoor?

  5. Hoe zet ik externe professionals duurzaam in en zorg ik voor voldoende personeel?

  6. Hoe ondersteunen we ouders en hoe benutten we de expertise van ouders?

  7. Hoe krijg ik mijn leerkrachten enthousiast om te blijven leren?

  8. Hoe richt ik veranderprocessen zo in dat ze succesvol kunnen worden uitgevoerd?

  9. Hoe vermijd ik te hoge werkdruk voor mijn team en mij door NPO-interventies?

  10. Hoe benut ik betekenisvol de kennis en ervaring van mijn team bij onderwijsverbeteringen?

 kaart 5