Welke aandachtspunten en regels zijn er voor schoolleiders als inzet van externen noodzakelijk is? En wat kan de MR daarin betekenen?

 

1 Bevoegd toezicht en bekwame professionals
Inzet van externen onderwijsprofessionals in het kader van het lerarentekort kan betekenen dat schoolleiders ervoor moeten kiezen om geen of niet voortdurend een bevoegde leerkracht in de klas te hebben. Eenvoudigweg omdat die er dus niet is op dat moment.

2 Maximaal 22 uur per maand
Zonder toezicht van een bevoegde leerkracht mag een leerling maximaal 22 uur per maand (= 1 schooldag per week) leskrijgen van een anders bekwame onderwijsprofessional. Is er wel toezicht van een leerkracht dan geldt deze uren-regel niet.

3 Toestemming MR
Als het bestuur de school/scholen heeft aangemeld, moet de school een eigen plan maken en de MR moet toestemming geven voor dit plan. Andere voorwaarden omtrent de andere dag en weekindeling zie wet-en regelgeving.

4 Draagvlak
Ook al is het lerarentekort in de grote steden een noodsituatie waar OC&W een juridisch kader heeft gesteld in de vorm van de Experimenteerruimte andere dag en weekindeling die tenminste tot 1 juli 2024 van toepassing is, dan nog is het van belang om als schoolleider draagvlak voor deze plannen te verwerven. Toestemming van de MR (= teamleden, ouders en soms ook leerlingen) zorgt voor dat draagvlak.

5 Plan
In dit plan op schoolniveau beschrijft de school:

 • in welke situaties op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van de ruimte en
 • de procedure die wordt gevolgd om het gebruik van de inzet van externen zo spoedig mogelijk te beëindigen.
 • Bij de aanmelding moet in ieder geval worden aangeleverd:
  • contactgegevens;
  • reden voor deelname;
  • begin- en einddatum deelname;
  • welke groepen gebruik gaan maken van de ruimte;
  • welke professionals worden ingezet;
  • welke activiteiten worden verzorgd.

6 Aanmelden
De school moet zich aanmelden bij onderzoeksbureau SEO dat in opdracht van het ministerie van OCW werkt en wordt dan via een vragenformulier door bovenstaande vragen heen geleid. 

7 Kennisbank
In de kennisbank van Vereniging Openbaar Onderwijs erg veel zinnigs over de MR.

8 Sterk in Medezeggenschap
Op deze website vind je handige tips, uitgebreide artikelen en actuele nieuwsberichten over medezeggenschap in het onderwijs. Sterk Medezeggenschap is de opvolger van het project Versterking Medezeggenschap en een initiatief van OC&W.

9 Rol en functie MR
Veel informatie over de rol en functie van de MR en verwijzingen op de website van de PO-Raad.

10 Gedragsankers
Twintig gedragsankers voor goed medezeggenchap: lees verder