Sinds de lancering op 7 april 2022 draagt andersom.amsterdam bij aan het terugdringen van het lerarentekort. Hieronder een selectie van relevante berichtgeving in de media daarover.

 

Voor persaanvragen neem contact op met het BBO. 

 

Transitie naar 'nieuw onderwijs'

Eén leerkracht op één groep gaat meer en meer tot het verleden behoren, concludeert de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen. Tijd voor de transitie naar 'nieuw onderwijs'

In Het Parool van 30 januari 2023 ontvouwt het BBO de plannen die nodig lijken door het lerarentekort: Amsterdam zal minder (kleine) scholen krijgen, de schoolgebouwen kunnen omgebouwd worden tot woningen voor leerkrachten en er zullen meer andere professionals (vak)lessen verzorgen. De bevoegde leerkracht zal in een groep een meer coördinerende rol gaan vervullen.

 

Tekort leerkrachten loopt op tot 16,8%

Het Amsterdamse lerarentekort is opgelopen tot circa 706 fte aan leraren, blijkt uit gepubliceerde cijfers van het ministerie van OCW en de gemeente Amstrdam.

Het Parool bericht op 12 december 2022 dat de ambities van het Noodplan (500 leerkrachten in 2023 erbij) bijgesteld moeten worden omdat het onderwijs in de klassieke vorm met op elke 25 leerling een leerkracht niet haalbaar is. 

tekort

 

AOb-enquête: 'Geen collega's zonder diploma'

De AOb heeft in december 2022 een enquête naar buiten gebracht die is gedaan onder 8.500 leden.

Hieruit komt naar voren dat schoolleiders en onderwijsondersteuners eerder een rol voor onbevoegden weggelegd zien dan leraren. Het gaat hierbij om zowel de inzet van (nog) onbevoegde leerkrachten zoals stagiaires, zij-instromers en onderwijsassisten als de 'experimenten' om anders omgaan met onderwijs te bevorderen.

 

Minister Wiersma op bezoek bij IKC Noordrijk

Om te ervaren hoe scholen oplossingen zoeken als er geen leerkrachten voor handen zijn, bezocht Minister Dennis Wiersma begin december IKC Noordrijk.

 dennis wiersma


Gastleerkrachten: opvang of (deel van de) oplossing?

Is het inzetten van externe professionals een deel van de oplossing voor het lerarentekort? EenVandaag stelde deze vraag aan de orde in een televisie-item op 6 september 2022.

De Nellestein stelde de deuren open om te laten zien hoe deze school omgaat met het lerarentekort. Het item is hieronder terug te zien.

 

Formatie schooljaar 2022-2023

Aan het eind van schooljaar 2021-2022 was het voor directeuren soms tot in de vakantie puzzelen om de formatie voor 2022-2023 rond te krijgen. 

In Het Parool van 19 juli 2022 werd aandacht besteed aan het lerarentekort en de rol die andersom.amsterdam kan spelen bij (een deel van) de oplossing. Lees en luister terug:

Op nu.nl werd op 14 juli 2022 aandacht besteed aan de vierdaagse lesweek op De Nellestein

 

Afscheidsinterview Mirjam Leinders

Bij de start van andersom.amsterdam vertrok de voorzitter van het Noodplan Lerarentekort en bestuurder van Innoord Amsterdam: Mirjam Leinders.

mirjam leinders innoord

De afgelopen zes jaar heeft Leinders zich vooral hard gemaakt voor onderwijskwaliteit en concludeert nu dat ‘we het lerarentekort niet oplossen zonder het onderwijs anders in te richten.’

‘Ik denk’, zegt Mirjam Leinders, ‘dat we opnieuw moeten kijken naar de vorm van het onderwijs. Wat hebben de kinderen nodig, hoe kunnen we ze dat geven en daar een passende manier bij vinden met de middelen en mensen die er wél zijn? Met andersoortige professionals bijvoorbeeld.’

Lees hier het hele interview in Het Parool; 4 maart 2022